Rajd MDP
15.09.2018

W sobotni poranek 15.09.2018 z placu na terenach rekreacyjnych w Szałe wystartowała młodzież biorąca udział w rajdzie MDP.My również tam byliśmy. W rajdzie brało udział 7 drużyn. To kolejny rajd ( XI) zorganizowany przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Opatówku, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Opatówek, Burmistrza Gminy Opatówek, OSP Chełmce – gospodarza rajdu.

Celem rajdu jest doskonalenie sprawności fizycznej, popularyzacja turystyki pieszej, poznawanie historii i zabytków, oraz pogłębianie wiedzy z dziedziny pożarnictwa. Wszystkich zebranych przywitał dh Henryk Łazarek - Przewodniczący Komisji d/s Młodzieży ZOG ZOSP RP oraz Bogdan Marszał - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. Następnie przyszli strażacy-ochotnicy wysłuchali prelekcji na temat historii terenu wygłoszonej przez dh Bogdana Marszała. Uczestnicy mieli do pokonania trasę liczącą około 5 km, która wiodła z Szałe przez Wolicę do Chełmc.

Poszczególne drużyny, według wylosowanej kolejności, wyruszyły na trasę. Konkurowały ze sobą w następujących konkurencjach: śpiew lub recytacja Hymnu Strażackiego, rozpoznawanie sprzętu strażackiego, konkurs wiedzy o regionie, pierwsza pomoc, sztafeta sprawnościowa, znajomość roślinności i drzew, rzut do celu piłką. Finał imprezy zorganizowano na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmcach.

Rajd zakończył się wspólnym strażackim grillem oraz wręczeniem pucharów i dyplomów .

 • Rajd MDP
 • Rajd MDP
 • Rajd MDP
 • Rajd MDP
 • Rajd MDP
 • Rajd MDP
 • Rajd MDP
 • Rajd MDP
 • Rajd MDP
 • Rajd MDP
 • Rajd MDP
 • Rajd MDP
 • Rajd MDP
 • Rajd MDP

Najnowsze wydarzenia

Turniej Piłki Siatkowej OSP Gminy Opatówek

04.03.2017

Turniej Piłki Siatkowej OSP Gminy Opatówek

Rajd MDP w tenisie stołowym

11.02.2017

Rajd MDP w tenisie stołowym

Wycieczka szkoleniowo-wypoczynkowa dla członków MDP - Gołuchów 2016

24-25.07.2016

Wycieczka szkoleniowo-wypoczynkowa dla członków MDP

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Opatówku

03.07.2016

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Opatówku