OPIEKUNOWIE /

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

Agnieszka Rogozińska

Natalia Rogozińska

Maciej Kopeć

Kamil Sendecki

Patryk Pogorzelec